Finansowanie

PKO Leasing należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – największej instytucji finansowej w Polsce. Spółka zapewnia szeroką sieć sprzedaży i mobilnych Doradców oraz oferuje najwyższy poziom obsługi. Od powstania w 1999 r. nieprzerwanie wspiera biznes – niezależnie od wielkości, branży i rodzaju prowadzonej działalności.

Działalność PKO Leasing S.A. opiera się na finansowaniu wszelkich środków trwałych w tym maszyn i urządzeń.

Od 2006 roku PKO Leasing S.A. finansuje zakup maszyn i urządzeń dla Klientów PB Technik.

W styczniu 2015 roku wieloletnia relacja biznesowa została uwieczniona zawarciem umowy o współpracy między PKO Leasing a PB Technik sp.zo.o.

PB Technik sp.zo.o. otrzymał certyfikat sprawdzonego dostawcy Maszyn i Urządzeń w PKO Leasing.

Na przedmioty oferowane przez PB Technik sp.zo.o., PKO Leasing S.A. może zaproponować leasing jako formę finansowania.

ATUTY FINANSOWANIA POPRZEZ PKO LEASING

 • nieograniczona maksymalna wartość transakcji,
 • leasing operacyjny, finansowy,
 • okres leasingu - od 24 do 72 miesięcy lub od 6 miesięcy w przypadku leasingu finansowego,
 • możliwość finansowania nawet do 100% wartości przedmiotu,
 • możliwość skorzystania z dodatkowych programów UE (EIB, CIP, RSI)
 • szybki proces finansowania,
 • elastyczne warunki umowy - możliwość negocjacji,
 • płatności dostosowywane indywidualnie do Klienta,
 • wysoka jakość obsługi Klienta - każdemu Klientowi przydzielamy Opiekuna Klienta.

RODZAJE LEASINGU

- Leasing operacyjny:

Leasing operacyjny jest to rodzaj leasingu, w którym amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest w księgach finansującego; wszystkie płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego (Leasingobiorcy), a podatek VAT płacony jest razem z każdą ratą leasingową.

Korzyści:

 • poprawienie płynności finansowej,
 • finansowanie do 100% środka trwałego,
 • niższy koszt kapitału (przy uwzględnieniu korzyści podatkowych),
 • płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu zmniejszając podstawę opodatkowania,
 • płatności leasingowe dopasowane do założeń budżetowych Korzystającego,
 • możliwość kontroli środków trwałych przez Korzystającego poprzez przedłużenie umowy lub podpisanie nowej.

- Leasing finansowy

Leasing finansowy zapewnia swobodę w ustalaniu czasu trwania umowy oraz wartości końcowej przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego. Kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od rat kapitałowych.

Korzyści:

 • podatkowe - amortyzacja oraz odsetki (stanowią koszt uzyskania przychodu),
 • leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego po cenie zakupu, ustalonej przy zawieraniu umowy leasingu i obowiązującej na koniec okresu leasingu,
 • źródło finansowania średnio- i długoterminowych inwestycji,
 • finansowanie do 100% środka trwałego,
 • poprawa płynności finansowej,
 • raty leasingowe dopasowane do wymagań budżetowych Klienta.

Opiekun PB Technik z ramienia PKO Leasing S.A. – Piotr Fijałkowski – tel. 600-491-350, e-mail: piotr.fijalkowski@pkoleasing.pl

Sklep internetowy Shoper.pl