Conformal coatng coraz popularniejszy

25 lutego w Gdańsku odbyło się spotkanie z cyklu μSeminarium, organizowanego przez firmy PB Technik oraz Semicon. Gdańska impreza zgromadziła około 40 gości.

 

Tematyka wykładów skupiła się wokół trzech zagadnień. Pierwszym z nich jest czystość płytek PCB. Martin Kubicek z PBT Roznov w swoim wykładzie, zatytułowanym ‘To Clean Or Not to Clean’ omówił źródła zanieczyszczeń płytek PCB oraz defekty nimi powodowane. W dalszej części przedstawiono też zasady organizacji procesu mycia w firmie, etapy procesu oraz typoszereg urządzeń służących myciu. Drugim wykładem bezpośrednio dotyczącym czystości płytek był ‘Czy możliwe jest stosowanie powłoki ochronnej bez mycia płytek’, zaprezentowany przez Petera Szabo z Zestron. Ta część seminarium poświęcona była szczegółowemu omówieniu mechanizmów powstawiania defektów układów, których źródłem są zanieczyszczenia płytki. Wykład nawiązywał też do drugiego z prezentowanych zagadnień, conformal coating, omawiał bowiem osobno defekty  powstające po nałożeniu powłok bez uprzedniego mycia płytki.

 

Część poświęcona conformal coatingowi rozpoczęła się wykładem Pietera van der Vorst’a z DIMA ‘Wszystko co trzeba wiedzieć o powłokach ochronnych w elektronice’.  Ten wykład to przede wszystkim przegląd dostępnych środków chemicznych oraz urządzeń, stosowanych w procesie nakładania powłok. W szczególności jednak ciekawym elementem wykładu było omówienie wyzwań, pojawiających się w tym procesie, takich jak zasysanie płynów o niskiej lepkości przez gęsto ułożone piny konektorów fine pitch, niepożądana obecność chemii pod wyniesionymi elementami płytki czy trudna topografia płytki. Wykład Bernd’a Heinrich’a z Electrolube omawiał zasadnicze kryteria doboru materiałów chemicznych, stosowanych w conformal coatingu.

 

Seminarium zakończył Piotr Dawidowicz z Semicon, przedstawiając zaawansowane technologie tworzenia szablonów do nakładania pasty lutowniczej, takie jak szablony elektroformowalne czy szablony stopniowane.

Sklep internetowy Shoper.pl