Urządzenia X-Ray WAYGATE TECHNOLOGIES

Urządzenia do testowania wykorzystujące promienie rentgenowskie pozwalają na przeprowadzenie nieniszczących badań produktu. Oferujemy zarówno rentgeny o dużej rozdzielczości, projektowane na potrzeby przemysłu elektronicznego, jak i zaawansowane, przemysłowe tomografy komputerowe.