Finansowanie w branży elektronicznej

PKO Leasing należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – największej instytucji finansowej w Polsce. Spółka zapewnia szeroką sieć sprzedaży i mobilnych Doradców oraz oferuje najwyższy poziom obsługi. Od powstania w 1999 r. nieprzerwanie wspiera biznes – niezależnie od wielkości, branży i rodzaju prowadzonej działalności.

Działalność PKO Leasing S.A. opiera się na finansowaniu wszelkich środków trwałych w tym maszyn i urządzeń.

Od 2006 roku PKO Leasing S.A. finansuje zakup maszyn i urządzeń dla Klientów PB Technik.

W styczniu 2015 roku wieloletnia relacja biznesowa została uwieczniona zawarciem umowy o współpracy między PKO Leasing a PB Technik sp.zo.o.

PB Technik sp.zo.o. otrzymał certyfikat sprawdzonego dostawcy Maszyn i Urządzeń w PKO Leasing.

Na przedmioty oferowane przez PB Technik sp.zo.o., PKO Leasing S.A. może zaproponować leasing jako formę finansowania.

ATUTY FINANSOWANIA POPRZEZ PKO LEASING

RODZAJE LEASINGU

- Leasing operacyjny:

Leasing operacyjny jest to rodzaj leasingu, w którym amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest w księgach finansującego; wszystkie płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego (Leasingobiorcy), a podatek VAT płacony jest razem z każdą ratą leasingową.

Korzyści:

- Leasing finansowy

Leasing finansowy zapewnia swobodę w ustalaniu czasu trwania umowy oraz wartości końcowej przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego. Kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od rat kapitałowych.

Korzyści:

Opiekun PB Technik z ramienia PKO Leasing S.A. – Piotr Fijałkowski – tel. 600-491-350, e-mail: piotr.fijalkowski@pkoleasing.pl