Serwis urządzeń elektronicznych

Support zdalny:

W przypadku maszyn sterowanych komputerem, możliwy jest zdalny support, który może pomóc w diagnozie problemu i ograniczyć koszt i niezbędną ilość wyjazdów serwisowych. Komputer maszyny musi mieć połączenie z internetem. Na maszynie należy uruchomić program do zdalnego supportu dostępny pod linkiem:

http://get.teamviewer.com/PBTechnikSupport

Następnie należy podać serwisantowi numer sesji, który wyświetli się w programie.

Bezpośredni kontakt z serwisem:

+48 22 610 23 95
serwis@pbtechnik.com.pl

Formularz zgłoszeniowy:

W celu zminimalizowania czasu koniecznego do ustalenia sposobu usunięcia awarii, prosimy o jak najdokładniejsze opisanie usterki. Podanie wszelkich okoliczności wystąpienia błędu (czy było to w trakcie normalnej pracy, czy przy włączaniu, jakie sekwencje operacji poprzedziły wystąpienie usterki itp.) a także dokładnych opisów komunikatów zgłaszanych przez maszynę, wraz z numerami błędów (jeżeli występują) ułatwi analizę sytuacji i przygotowanie odpowiednich części zamiennych i zaplanowanie konkretnych czynności do wykonania przez serwis. Wszelkie załączniki w postaci zrzutów ekranu, zdjęć itp. również ułatwią zaplanowanie serwisu.

  • Dodaj plik
  • ZGŁASZANE USTERKI