Systemy blokad i kłódek LOTO

"Co 15 sekund w wypadkach przy pracy 160 pracowników zostaje rannych, w tym jeden śmiertelnie” (dane Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2015 r.).'

Liczba zgłoszonych zgonów w miejscu pracy przekracza 2,3 mln rocznie, z czego 350 tys. to zgony będące skutkiem wypadków przy pracy, a niemal 2 mln to zgony będące skutkiem urazów i chorób zawodowych. Ponadto co roku ma miejsce 313 mln wypadków przy pracy, z czego 268 mln z nich skutkuje obrażeniami powodującymi co najmniej 3-dniową nieobecność w pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy ocenia, że łączne koszty wynikające z wypadków przy pracy i chorób zawodowych (w tym koszty stosownych odszkodowań i nieobecności w pracy) sięgają 4% światowego PKB.

LOTO - rozwiązania bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę wypadków w miejscu pracy, przedsiębiorstwa na całym świecie zaczynają wdrażać strategie „zera wypadków”. Aby wspierać te działania, BRADY – globalny producent i dostawca systemów bezpieczeństwa – oferuje bogatą gamę doskonałych produktów z tej dziedziny, w tym niestandardowe lub drukowane według wskazań klienta oznaczenia ostrzegawcze, oznaczenia rur, systemy usuwania rozlanych substancji oraz rozwiązania LOTO.