Stopy bezołowiowe Flotwin STANNOL

Opracowane przez firmę STANNOL stopy Flotwin charakteryzują się bardzo drobnym ziarnem oraz niewielkimi dodatkami metali takich jak kobalt,  nikiel, german, czy cer, przez co nazywane są mikrostopami. Struktura ta pozwala na ograniczenie zanieczyszczeń oraz uzyskanie gładszych i bardziej błyszczących lutów przy zachowaniu niezmienionych właściwości fizycznych i mechanicznych w porównaniu do konwencjonalnych stopów o podobnym składzie.