Pozostałe procesy

Analiza resztek topników i żywic na montowanych płytkach PCB pozwala na szybkie ustalenie, czy zanieczyszczenia jonowe i podobne nie zagrażają jakości produktów. Szybkie i proste analizy pozwalają na właściwe dobranie materiałów i parametrów procesu lutowania.

Testy powłok ochronnych są kluczowe, jeśli producent chce mieć pewność, że proces lakierowania jest prowadzony prawidłowo i nałożona powłoka spełni swoje zadania w przyszłości.

Proste, niewymagające szczególnych nakładów pracy i kosztów testy firmy ZESTRON pozwolą na optymalizację procesów lutowania i lakierowania.