Pomiary lutowalności

Optymalizacja procesów produkcji elektronicznej jest niezbędna do zachowania konkurencyjności na rynku. Istotnym elementem składowym jest w tym przypadku wdrażanie technologii, w których ograniczane będą zarówno koszty samej produkcji, jak i koszty ewentualnych napraw. Najczęstszą przyczyną występowania wad produktu są błędy w procesie lutowniczym, co przy masowej skali produkcji może generować znaczne koszty.

Firma GEN3 jest renomowanym producentem urządzeń do pomiarów lutowalności komponentów. Ustalenie parametrów lutowalności jest jednym z czynników, które wpływają korzystnie na ustawienie całego procesu lutowania, ograniczając tym samym występowanie usterek procesowych.