Oprogramowanie VOLUME GRAPHICS

Obrazowanie za pomocą promieni rentgenowskich jest skutecznym, nieniszczącym badaniem produktu. Dodatkową zaletą tego rodzaju inspekcji jest wgląd w przestrzenie, do których nie ma dostępu za pomocą metod optycznych. Obrazy pozyskiwane z tomografów komputerowych pozwalają na kontrolę jakości badanego obiektu.

Volume Graphics oferuje oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych z przemysłowych tomografów komputerowych, pozwalające na kompleksową kontrolę badanego produktu.