Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

2021-12-21
Informacja o wpływie promieniowania jonizującego
Informacja o wpływie promieniowania jonizującego na ludzi i środowisko.

Działalność firmy PB Technik sp. z o. o. związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w 2021 roku nie miała żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2